23 JUN 2024

Max Temp: 27.5°C - Uitenhage
Min Temp: 3.5°C - Moletsane
Rainfall: 1 mm - Sundumbili
WindSpeed: 68 km/h - Gough Island

24 JUN 2024

Max Temp: 27.9°C - Ngangelizwe
Min Temp: 4.0°C - Moletsane
Rainfall: 9 mm - Marion Island
WindSpeed: 66 km/h - Gough Island

25 JUN 2024

Max Temp: 27.7°C - Matsulu
Min Temp: 3.8°C - Moletsane
Rainfall: 4 mm - Hamburg
WindSpeed: 65 km/h - Gough Island

26 JUN 2024

Max Temp: 29.0°C - Alexander Bay
Min Temp: 2.7°C - Moletsane
Rainfal 43 mm - Tristan Da Cunha
WindSpeed: 66 km/h - Marion Island

27 JUN 2024

Max Temp: 31.1°C - Alexander Bay
Min Temp: 3.1°C - Moletsane
Rainfall: 30 mm - Gough Island
WindSpeed: 74 km/h - Gough Island