Updated: Sunday, 17 Oct 2021 08:05 AM SAST
Day Summary Reason Upper Soil Moisture Deep Soil Moisture
Sun, Oct 17 Fire danger low 8% 9%
Mon, Oct 18 Fire danger very low 9% 9%
Tue, Oct 19 Fire danger very low 10% 9%
Wed, Oct 20 Fire danger low 10% 9%
Thu, Oct 21 Fire danger extreme Dry 10% 8%
Fri, Oct 22 Fire danger low 10% 8%
Sat, Oct 16 Fire danger very low 11% 8%