Updated: Monday, 17 Jun 2024 08:05 PM SAST
Day Summary Reason Upper Soil Moisture Deep Soil Moisture
Tue, Jun 18 Fire danger high Dry 14% 16%
Wed, Jun 19 Fire danger extreme Dry 14% 16%
Thu, Jun 20 Fire danger extreme Dry 14% 16%
Fri, Jun 21 Fire danger high Dry 14% 16%
Sat, Jun 22 Fire danger high Dry 14% 16%
Sun, Jun 16 Fire danger high Dry 14% 16%
Mon, Jun 17 Fire danger high Dry 13% 16%