16 APR 2021

Max Temp: 36.8°C - Malmesbury
Min Temp: 3.1°C - Ilinge
Rainfall: 6 mm - Tristan Da Cunha
WindSpeed: 57 km/h - Cape Saint Lucia

17 APR 2021

Max Temp: 37.0°C - Malmesbury
Min Temp: 3.0°C - Mlungisi
Rainfall: 5 mm - Tristan Da Cunha
WindSpeed: 64 km/h - Marion Island

18 APR 2021

Max Temp: 35.5°C - Vredendal Airport
Min Temp: 5.2°C - Moletsane
Rainfall: * mm - *
WindSpeed: 33 km/h - Cape Saint Lucia

19 APR 2021

Max Temp: 33.1°C - Vredendal Airport
Min Temp: 3.2°C - Marion Island
Rainfal 12 mm - Marion Island
WindSpeed: 44 km/h - Stilbaai

20 APR 2021

Max Temp: 33.2°C - Vredendal Airport
Min Temp: 4.2°C - Marion Island
Rainfall: 14 mm - Marburg
WindSpeed: 63 km/h - Marion Island