Updated: Tuesday, 7 Jul 2020 08:05 PM SAST
Day Summary Reason Upper Soil Moisture Deep Soil Moisture
Wed, Jul 8 Fire danger high Windy dry 11% 13%
Thu, Jul 9 Fire danger moderate Dry vegetation 11% 13%
Fri, Jul 10 Fire danger extreme Windy dry 11% 13%
Sat, Jul 11 Fire danger high Windy dry 11% 13%
Sun, Jul 12 Fire danger extreme Dry 11% 13%
Mon, Jul 13 Fire danger high Dry 10% 13%
Tue, Jul 7 Fire danger extreme Windy dry 10% 13%