Updated: Sunday, 23 Jan 2022 08:05 AM SAST
Day Summary Reason Upper Soil Moisture Deep Soil Moisture
Sun, Jan 23 Fire danger high Dry 12% 13%
Mon, Jan 24 Fire danger high Dry 11% 12%
Tue, Jan 25 Fire danger moderate Dry vegetation 10% 11%
Wed, Jan 26 Fire danger low 11% 11%
Thu, Jan 27 Fire danger very low 11% 10%
Fri, Jan 28 Fire danger low 11% 10%
Sat, Jan 22 Fire danger low 10% 10%