Updated: Friday, 2 Dec 2022 08:05 AM SAST
Day Summary Reason Upper Soil Moisture Deep Soil Moisture
Fri, Dec 2 Fire danger high Hot dry 14% 16%
Sat, Dec 3 Fire danger moderate Hot 14% 16%
Sun, Dec 4 Fire danger low 12% 15%
Mon, Dec 5 Fire danger very low 12% 15%
Tue, Dec 6 Fire danger very low 16% 14%
Wed, Dec 7 Fire danger very low 18% 14%
Thu, Dec 1 Fire danger low 18% 14%